StarCorp

מכשור במרפאה

 

מיקרוסקופ טיפולי המאפשר תאורה קונ-פוקאלית והגדלה של אזור העבודה עד פי 24.

השימוש במיקרוסקופ טיפולי מאפשר טיפול וזיהוי של תעלות מסוידות, טיפול בניקובים (פרפורציות), הוצאת מכשירים שבורים, ואבחון סדקים בכותרת ובשורש השן.

רנטגן דיגיטאלי – המאפשר יכולת אבחון טובה יותר.

הסנסור הדיגיטאלי מאפשר קבלת תצלום רנטגן בעוצמת קרינה נמוכה יותר בהשוואה לצילום רנטגן קונבנציונאלי.


 

Digital_Radiography

 

מכשור אולטראסוני המאפשר עבודה מדויקת (השב הכנת חלל גישה, פינוי חסימות, טיפול אנדודונטי כירורגי ועוד).


טיפול באמצעות גז צחוק - למטופל עם חרדות דנטאליות
 

טיפול תחת סדציה/הרדמה מלאה - ע"י רופא מרדים


שתף תוכן זה