StarCorp

רפואת הפה

רפואת הפה עוסקת בשני תחומים עיקריים:

1.טיפול במחלות של חלל הפה - תופעות פתולוגיות שאינן בהכרח קשורות ישירות לשיניים, אלה מצויות בעיקר ברקמה הרכה והקשה של הפה, כגון סרטן, מחלות זיהומיות שונות, מחלות של הריריות, מחלות של בלוטות הרוק (יובש פה), וכדומה

2.טיפול דנטאלי בחולים הנמצאים בקבוצת סיכון רפואי, לדוגמא חולי סרטן, מושתלי אברים, חולים הסובלים ממחלות לב או מחלות של כלי דם ועוד

במסגרת רפואת הפה במרפאה מבוצעים גם הטיפולים הבאים:

ביופסיה ובדיקה היסטו-פתולוגית

אבחנות

בדיקות וייעוצים

ניתן לקבל החזר כספי חלקי עבור ייעוץ ברפואת הפה דרך ביטוחים משלימים של קופות החולים
 

שתף תוכן זה